Болница „Света Богородица“

Болница „Св. Богородица“ е място за отдих и рехабилитация. Те имаха доста остарял уебсайт, който имаше нужда от напълно нов дизайн и малко повече подреденост, за да може да бъде лесно за потребителя да се ориентира в него.

Затова се постарахме да направим красив и функционален дизайн, така че да може лесно да се намира всичката нужна информация от техните клиенти.

Клиент

Болница „Света Богородица“

Индустрия

Медицина

Година

2023

Сайт

svbogoroditsahospital.eu

Изграждане на интернет
сайт на Болница „Света Богородица“

Уебсайта освен, че показва удобствата, които могат да се намерят в мястото за отдих и рехабилитация, показва и всички възможности за престои и всички нужни документи

Създавайки дизайна на този уебсайт знаехме, че няма как да се придържабе към така обичания от нас минимализъм в текста, тъй като има важна информация за потребителя, която трябва да присъства в сайта. 

Постарахме се максимално тя да е поднесена удобно и да изглежда графично добре. Да бъде лесно намираема и да може лесно да се ориентира потребителя къде да прочете това, което конкретно него го интересува.

Технологии

WordPress, CSS3, PHP, jQuery

Дизайн

Intellinec Design Studio