Stefan Photography

Да си фотограф е изкуство. А най-лесния начин да те намират хората е онлайн. Ето защо е изключително важно сайтът да е бърз и снимките, които ще разглеждат клиентите да се зареждат бързо.

Направихме оптимизацията на този уебсайт, работихме върху скоростта на работа на сайта, като постигнахме над 180% увеличение на скоростта. В допълнение повишихме сигурността и оптимизирахме работата на всички модули.

Клиент

Stefan

Photography

Индустрия

Фотография

Година

2022

Оптимизация на сигурността и скоростта на
сайт на Stefan Photography

Извършени са дейности за оптимизация на скоростта на зареждане и работа на сайта:

Постигнати са много добри резултати. Сайтът в момента е с параметри, които са напълно нормални и задоволителни за обема на очакваните посещения за такъв тип сайт. Премахнати са проблемите и е повишена скоростта. Обсъдихме с клиента, че за момента страницата няма нужда от допълнителни оптимизации и няма нужда да се преминава на повисок хостинг план за момента.

Всички извършени дейности са автоматизирани, така че всеки добавен алгоритъм да се изпълнява автоматично към добавянето и редактирането на ново съдържание с цел запазване на постигнатите по-високи резултати за скорост на сайта.

Технологии

JavaScript, jQuery, CSS3, PHP7