Shtori Online

Shtori Online

Shtori Online Онлайн магазина на Shtori Online беше едно наистина прекрасно предизвикателство за нас.  Работихме със специален модул и изписахме много код, за да реализираме автоматичното пресмятане на цената, като взима стойностите от таблица и добавя допълнителни...
Bileya Couture

Bileya Couture

Bileya Couture Онлайн магазина на Bileya Couture имаше нужда да бъде бърз, стилен и да успява да посреща нуждите на бранда откъм поръчки.  Платформата Cloudcart направи всичко това възможно – изградихме онлайн магазина бързо и стана красив и много функционален....
House2Home

House2Home

House2Home House2Home е един от големите електронни магазини за техника за отопление, уреди за вграждане и смарт решения за дома. Основната ни задача беше внедряване на нов електронен магазин, който да отговаря на всички съвременни изисквания, да е изключително лесен...