ПОДДРЪЖКА НА УЕБСАЙТ

Нашите пакети и услугите, които включват ежемесечната поддръжка на уебсайт

 

Защо ви е необходима поддръжка?

Актуализация

Актуализирания уебсайт е бърз и приятен за клиентите и е привлекателен за онлайн търсачките

Сигурност

Поддръжката ви осигурява сигурен уебсайт, защитен от хакерски атаки.

Отстраняване на проблеми

Да имате изправно работещ уебсайт със сигурност е много по-добре за вашия бизнес.

Корекция на съдържание

Когато искате да добавите или премахнете съдържание от уебсайта си можете да разчитате на нас.

Нашите планове

Basic Plan

59 BGN

месечно

2 часа поддръжка

Автоматизиран backup на сайта

Update на ядрото, функционални и интеграционните модули

До 48 часа време за реакция при заявка в работни дни

Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат

Промени по функционалностите и дизайна – 1чч

Добавяне и премахване на
съдържание – 1чч

Подобряване на сигурността на сайта

Мониторинг на сайта

Поддръжка на WooCommerce/eCommerce

Качествен контрол

Периодичен анализ и препоръки за подобрение

Оптимизация на скоростта на сайта

Разрешаване на спешни проблеми

Basic Plan ++

89 BGN

месечно

4 часа поддръжка

Автоматизиран backup на сайта

Update на ядрото, функционални и интеграционните модули

До 24 часа време за реакция при заявка в работни дни

Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат

Промени по функционалностите и дизайна – 2чч

Добавяне и премахване на
съдържание – 2чч

Подобряване на сигурността на сайта

Мониторинг на сайта

Поддръжка на WooCommerce/eCommerce

Качествен контрол

Периодичен анализ и препоръки за подобрение

Оптимизация на скоростта на сайта

Разрешаване на спешни проблеми

Performance Plan

109 BGN

месечно

8 часа поддръжка

Автоматизиран backup на сайта

Update на ядрото, функционални и интеграционните модули

До 24 часа време за реакция при заявка в работни дни

Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат

Добавяне и премахване на
съдържание – 4чч

Промени по функционалностите и дизайна – 4чч

Подобряване на сигурността на сайта

Мониторинг на сайта

Поддръжка на WooCommerce/eCommerce

Качествен контрол

Периодичен анализ и препоръки за подобрение

Оптимизация на скоростта на сайта

Разрешаване на спешни проблеми

Premium Plan

209 BGN

месечно

16 часа поддръжка

Автоматизиран backup на сайта

Update на ядрото, функционални и интеграционните модули

До 6 часа време за реакция при заявка в работни дни

Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат

Добавяне и премахване на
съдържание – 8чч

Промени по функционалностите и дизайна – 8чч

Подобряване на сигурността на сайта

Мониторинг на сайта

Поддръжка на WooCommerce/eCommerce

Качествен контрол

Периодичен анализ и препоръки за подобрение

Оптимизация на скоростта на сайта

Разрешаване на спешни проблеми

Описание на услугите

Мониторинг на сайта

Осъществява се автоматизиран мониторинг. При установяване на проблем се извършва разрешаването му в рамките на гарантираните часове. Ако за разрешаване на проблема са необходими повече часове, клиента се уведомява предварително за необходимото време и цена за разрешаване на проблема.

Автоматизиран backup на сайта

Настройка и проверка на автоматичен архив на файловата система и базата данни на сайта с цел възстановяване при установяване на проблем със системата. Backup се настройва според възможностите на hosting услугата, но се поддържа минимум седмичен backup.

Update на ядрото, функционални и интеграционните модули

Месечна актуализация на всички софтуерни компоненти на модулите от които е изградена системата. Ако софтуерните елементи на сайта не се актуализират, това може да доведе до нефункциониране в бъдеще на части от сайта или на целия сайт, поради промени в изискванията на браузерите. Напр. ако браузерите изискват нов вид протокол за сигурност и същия не се коригира, сайтът може да не се зарежда. Също така, неактуализираното на сайта, може да доведе до лесна намеса от трета страна (хакване) при откриване на пробойни в софтуера.

Време за реакция при заявка

Времето за което връщаме отговор на заявка подаде от клиента за искане на дадени промени или разрешаването на възникнал проблем. Отговорът включва потвърждение, че заявката е приета и срокът в който ще бъде изпълнена.

Разрешаване на спешни проблеми

При възникване на спешен проблем, същия се отстранява без да се изисква допълнително заплащане и в рамките на оцененото необходимо време за това, според оценката на програмист и отговор по заявката. Тези условия не се отнасят при възникване на проблем, по вина на клиента и собственика на сайта. Напр. ако клиента по свое усмотрение е променил настройки на хостинг плана или сайта, без да е уведомил ни е уведомил предварително. Тогава клиента дължи заплащане на допълнително възникналите разходи за възстановяването на сайта.

Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат

Включва издаването, настройката и преиздаването на SSL сертификати за всички елементи и функционалности на сайта. Услугата не включва цената на самия сертификат, който при желание да е заплатен се плаща към хостинг компанията. Към днешна дата всички сайтове се изисква да имат SSL сертификати в противен случай браузерите ги смятат за зловреден и опасен адрес, и могат превантивно да не позволят зареждането на сайта.

Поддръжка на WooCommerce/eCommerce

Включва актуална поддръжка на модулите и интеграциите при наличие на модул за електронен магазин.

Качествен контрол

При извършването на промени в сайта по заявка се извършва тестване на целия сайт за да се установи липсата на възникнал проблем, поради извършените промени. Не извършването на тестове може да доведе до липса на определена функционалност без за това да разбере, както разработчика така и клиента. Напр. ако сте поръчали смяна на имейла, на който да се получават заявки от формата за контакт, но същия имейл се използва и за друга форма, а другата форма трябва да се получава на друг имейл, то тогава може да не установите, че е възникнал проблем и че заявката се изпраща на нежелан от вас адрес, без извършване на тестове.

Периодичен анализ и препоръки за подобрение

Извършва се постоянно на база на опита ни и поддръжката на много системи и сайтове. При възникването на възможност за подобрение клиента бива уведомявам за препоръка за промени на функционалности или модули, както и за промени в поведението спрямо посетителите на сайта. Напр. ако възникне ново изискване за зашита на личните данни, ние ще ви уведомим, че е необходимо да се направи промяна във формата за контакти и как това ще покрие изискванията.

Добавяне и премахване на съдържание

Включва добавянето до 2 нови страници или промени по текстовете и снимките на сайта еквивалент на 2 страници от наш експерт.

Промени по функционалностите и дизайна

Включва промени в дизайна и функционалностите на сайта при поискване, съгласно включените часове според плана. При изпращане на заявка вие получавате отговор колко време е необходимо за извършване на промените и ако те са в рамките на гарантираните часове не се заплаща допълнително. Напр. вие можете да поискате всички текстове в сайта да са в сив цвят а не в черен, както са били до сега. Тази промяна отнема средно 2 ччас и е в рамките на гарантираните ви часове, ако сте се абонирали за Performance Plan.