Поддръжка на уебсайт и
електронен магазин

Опитът ни в сферата е доказал, че поддръжката на един уебсайт е също толкова важна, колкото и изработката му.

Тази услуга осигурява спокойствието, че винаги ще имаш актуален сайт с добра скорост и подсигурена защита от атаки.

Плановете ни включват оптимизиране на потребителското изживяване, сигурност, непрекъснати подобрения, наблюдение и отчитане на ефективността, анализ на трафика и оптимизиране на процента на реализация, както и скорост и ефективност на уебсайта. Това са всички основни теми, които трябва да се преразглеждат редовно, тъй като технологията се развива и трафикът към сайта ти трябва да расте.

Basic Plan

29 BGN

месечно


 • 2 часа поддръжка
 • Автоматизиран backup на сайта
 • Update на ядрото, функционални и интеграционните модули
 • До 48 часа време за реакция при заявка в работни дни
 • Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат
 • Подобряване на сигурността на сайта
 • Мониторинг на сайта
 • Поддръжка на WooCommerce/eCommerce
 • Качествен контрол
 • Периодичен анализ и препоръки за подобрение
 • Добавяне и премахване на съдържание
 • Промени по функционалностите и дизайна
 • Оптимизация на скоростта на сайта
 • Разрешаване на спешни проблеми


Интересувам се

Basic Plan ++

59 BGN

месечно


 • 4 часа поддръжка
 • Автоматизиран backup на сайта
 • Update на ядрото, функционални и интеграционните модули
 • До 24 часа време за реакция при заявка в работни дни
 • Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат
 • Подобряване на сигурността на сайта
 • Мониторинг на сайта
 • Поддръжка на WooCommerce/eCommerce
 • Качествен контрол
 • Периодичен анализ и препоръки за подобрение
 • Добавяне и премахване на съдържание
 • Промени по функционалностите и дизайна
 • Оптимизация на скоростта на сайта
 • Разрешаване на спешни проблеми


Интересувам се

Performance Plan

89 BGN

месечно


 • 8 часа поддръжка
 • Автоматизиран backup на сайта
 • Update на ядрото, функционални и интеграционните модули
 • До 24 часа време за реакция при заявка в работни дни
 • Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат
 • Подобряване на сигурността на сайта
 • Мониторинг на сайта
 • Поддръжка на WooCommerce/eCommerce
 • Качествен контрол
 • Периодичен анализ и препоръки за подобрение
 • Добавяне и премахване на съдържание
 • Промени по функционалностите и дизайна - 2чч
 • Оптимизация на скоростта на сайта
 • Разрешаване на спешни проблеми


Интересувам се

Premium Plan

209 BGN

месечно


 • 16 часа поддръжка
 • Автоматизиран backup на сайта
 • Update на ядрото, функционални и интеграционните модули
 • До 6 часа време за реакция при заявка в работни дни
 • Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат
 • Подобряване на сигурността на сайта
 • Мониторинг на сайта
 • Поддръжка на WooCommerce/eCommerce
 • Качествен контрол
 • Периодичен анализ и препоръки за подобрение
 • Добавяне и премахване на съдържание
 • Промени по функционалностите и дизайна - 8чч
 • Оптимизация на скоростта на сайта
 • Разрешаване на спешни проблеми


Интересувам се

 

Описание
на услугите

Мониторинг на сайта
Осъществява се автоматизиран мониторинг. При установяване на проблем се извършва разрешаването му в рамките на гарантираните часове. Ако за разрешаване на проблема са необходими повече часове, клиента се уведомява предварително за необходимото време и цена за разрешаване на проблема.
Автоматизиран backup на сайта
Настройка и проверка на автоматичен архив на файловата система и базата данни на сайта с цел възстановяване при установяване на проблем със системата. Backup се настройва според възможностите на hosting услугата, но се поддържа минимум седмичен backup.
Update на ядрото, функционални и интеграционните модули
Месечна актуализация на всички софтуерни компоненти на модулите от които е изградена системата. Ако софтуерните елементи на сайта не се актуализират, това може да доведе до нефункциониране в бъдеще на части от сайта или на целия сайт, поради промени в изискванията на браузерите. Напр. ако браузерите изискват нов вид протокол за сигурност и същия не се коригира, сайтът може да не се зарежда. Също така, неактуализираното на сайта, може да доведе до лесна намеса от трета страна (хакване) при откриване на пробойни в софтуера.
Време за реакция при заявка
Времето за което връщаме отговор на заявка подаде от клиента за искане на дадени промени или разрешаването на възникнал проблем. Отговорът включва потвърждение, че заявката е приета и срокът в който ще бъде изпълнена.
Разрешаване на спешни проблеми
При възникване на спешен проблем, същия се отстранява без да се изисква допълнително заплащане и в рамките на оцененото необходимо време за това, според оценката на програмист и отговор по заявката. Тези условия не се отнасят при възникване на проблем, по вина на клиента и собственика на сайта. Напр. ако клиента по свое усмотрение е променил настройки на хостинг плана или сайта, без да е уведомил ни е уведомил предварително. Тогава клиента дължи заплащане на допълнително възникналите разходи за възстановяването на сайта.
Поддръжка и конфигурация на SSL сертификат
Включва издаването, настройката и преиздаването на SSL сертификати за всички елементи и функционалности на сайта. Услугата не включва цената на самия сертификат, който при желание да е заплатен се плаща към хостинг компанията. Към днешна дата всички сайтове се изисква да имат SSL сертификати в противен случай браузерите ги смятат за зловреден и опасен адрес, и могат превантивно да не позволят зареждането на сайта.
Поддръжка на WooCommerce/eCommerce
Включва актуална поддръжка на модулите и интеграциите при наличие на модул за електронен магазин
Качествен контрол
При извършването на промени в сайта по заявка се извършва тестване на целия сайт за да се установи липсата на възникнал проблем, поради извършените промени. Не извършването на тестове може да доведе до липса на определена функционалност без за това да разбере, както разработчика така и клиента. Напр. ако сте поръчали смяна на имейла, на който да се получават заявки от формата за контакт, но същия имейл се използва и за друга форма, а другата форма трябва да се получава на друг имейл, то тогава може да не установите, че е възникнал проблем и че заявката се изпраща на нежелан от вас адрес, без извършване на тестове.
Периодичен анализ и препоръки за подобрение
Извършва се постоянно на база на опита ни и поддръжката на много системи и сайтове. При възникването на възможност за подобрение клиента бива уведомявам за препоръка за промени на функционалности или модули, както и за промени в поведението спрямо посетителите на сайта. Напр. ако възникне ново изискване за зашита на личните данни, ние ще ви уведомим, че е необходимо да се направи промяна във формата за контакти и как това ще покрие изискванията.
Добавяне и премахване на съдържание
Включва добавянето до 2 нови страници или промени по текстовете и снимките на сайта еквивалент на 2 страници от наш експерт.
Промени по функционалностите и дизайна
Включва промени в дизайна и функционалностите на сайта при поискване, съгласно включените часове според плана. При изпращане на заявка вие получавате отговор колко време е необходимо за извършване на промените и ако те са в рамките на гарантираните часове не се заплаща допълнително. Напр. вие можете да поискате всички текстове в сайта да са в сив цвят а не в черен, както са били до сега. Тази промяна отнема средно 2 ччас и е в рамките на гарантираните ви часове, ако сте се абонирали за Performance Plan.
 

Избрано от нашия блог

В нашият блог ще намериш много полезна информация за дигиталната трансформация на твоя бизнес и ще ти помогнем да вземеш информирано решение, какво би било полезно за теб.