IndexBG

Презентационен уебсайт за голяма българска компания свързана с информационни технологии и внедряване на софтуер.

Клиент

IndexBG

Индустрия

ИТ

Година

2023

Сайт

Изграждане на интернет
сайт на IndexBG

Уебсайт насовен изцялото към представяне на обширното потрфоли от услоги, които предслага клиентът ни

Основните елементи в дизайна са избрани за клиента на база на предварително изработени визии от наша страна. Работата беше изключително приятна и лесна.

Цялото тексотово съдържание е предоставено от клиента.  Предизвикателстовото беше в големия обем от информация, който трябваше да поместим по привлекателен и лесно достъпен начин за потребителите.
В крайна сметка постигнахме положителен краен резултат в един красив и модерен сайт.

Технологии

WordPress, CSS3, PHP, jQuery

Дизайн

Intellinec Design Studio